Despre Parc

Parcul industrial ”TRACOM”, amplasat în centrul orașului Chișinău, reprezintă un complex teritorial cu statut specific, în perimetrul căruia sunt asigurate condiții prielnice pentru desfășurarea activității antreprenoriale.

Scopul parcului

Dezvoltarea industrială a teritoriului și infrastructurii pe platforma ”TRACOM”, dezvoltarea ramurilor economiei și producției noi, implementarea tehnologiilor și producerilor avansate.

Sarcinile parcului

 • Crearea unei infrastructuri dezvoltate, ce corespunde solicitărilor agenților economici pentru implementarea tehnologiilor noi și avansate;
 • Organizarea de noi produceri industriale;
 • Dezvoltarea parcului prin:

  • Atragerea investițiilor locale și străine;
  • Implementarea tehnologiilor noi și inovative;
  • Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;
  • Aplicarea metodelor moderne de administrare;
  • Utilizarea eficientă a proprietății publice;
  • Crearea locurilor noi de muncă.